Končni seznam upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

12. 1. 2017 159