Domov O občini KS Idrija

KS Idrija

ERIK LOGAR
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Erik Logar
  • Cirila Hladnik
  • Tatjana Majnik
  • Damjan Lampe
  • Iztok Koler
  • Andrej Lazar
  • Žiga Lakner