Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Soča

28. 10. 2022 Tadej R. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 366