Javna razgrnitev izhodišč za pripravo odloka o drugih spremembah in dopolnitvah OPPN IC Godovič

13. 7. 2023 Tadej R. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 218