Sosvet predsednikov krajevnih skupnosti

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednik KS Črni Vrh, Gregor Rupnik
  • predsednik KS Dole, Branko Razložnik
  • predsednik KS Godovič, Miha Rupnik
  • predsednik KS Mesto Idrija, Iztok Vončina
  • predsednik KS Kanomlja, Gorazd Vončina
  • predsednik KS Krnice - Masore, Sebastjan Kavčič
  • predsednik KS Ledine, Franci Lapajne
  • predsednik KS Spodnja Idrija, Vojko Carl
  • predsednica KS Vojsko, Damjana Bončina
  • predsednik KS Zavratec, Samo Kuščer