CUDHg Idrija

05 374 39 20
05 374 39 34
info@cudhg-idrija.si
Povezava
Tatjana Dizdarević, direktorica
Bazoviška ulica 2, 5280 Idrija