PONOVNA JAVNA RAZGRNITEV ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OPPN SOČA

13. 2. 2024 Tadej R. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 585