Vabilo na javno razgrnitev in javno obravnavo osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žiri (2017-2026)

22. 8. 2017 Lenka G. (Občinska uprava) 1142