Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest organizatorjem volilnih kampanj za volitve predsednika RS

5. 9. 2017 Lenka G. (Občinska uprava) 1250