JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA PRVIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (SDOPPN1) INDUSTRIJSKA CONA GODOVIČ

5. 6. 2018 Tina N. J. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 1420