Gospodarske javne službe

05 37 34 510
natasa.kumar@idrija.si
5280 Idrija