Mladi v industrijskih regijah - Krepitev institucionalnih zmogljivosti za preprečevanje izseljevanja mladih iz industrijskih mest (YOUIND)

2172
Evropski sklad za regionalni razvoj
Zaključeno
01.04.2020
31.03.2022