Dediščina vojnega obdobja 20. stoletja

1643
153.476,46 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
82.050,00 €
Zaključeno
Povezava
Feldban, 5280 Idrija