JAVNA RAZGRNITEV PREDLOGA EVIDENCE NEPOZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ

5. 10. 2020 Mateja P. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 2308
05.10.2020
Javna naznanila in razgrnitve
11.12.2020 do 23:59
478-0009/2020