Povzetek glavnih tehničnih značilnosti oziroma podatkov o prostorski ureditvi

01.01.2016 1530