Povzetek glavnih tehničnih značilnosti oziroma podatkov o prostorski ureditvi

1. 1. 2016 1998