USKLAJEN PREDLOG OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

21. 2. 2016 1811