USKLAJEN PREDLOG OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

21.02.2016 1607