Prve spremembe in dopolnitve OPN Občine Idrija

9. 6. 2014 2931