PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPPN SOČA - 04/2023

24. 4. 2023 Tadej R. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 216