Četrte spremembe in dopolnitve OPN Občine Idrija

30.03.2017 Tina N. J. (Občinska uprava) 2321