Četrte spremembe in dopolnitve OPN Občine Idrija

30. 3. 2017 Tina N. J. (Občinska uprava) 2517