JAVNA RAZGRNITEV ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA ZAČASNO RABO NA OBMOČJU LJUBEVČA (enota urejanja prostora ID_49/1_IP)

28.10.2020 Mateja P. 206
28.10.2020
Javna naznanila in razgrnitve
12.11.2020 do 23:59
3500-0020/2019
28.10.2020