Javna razgrnitev osnutka Strategije za mlade Občine Idrija 2022 - 2026

22. 12. 2021 Tina N. J. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 1623
22.12.2021
Javna naznanila in razgrnitve
21.01.2022 do 00:00
690-0001/2015
22.12.2021
Maja Majnik
05 37 34 516