Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2017

Predpisi, na katere predpis vpliva