Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija

Predpisi, na katere predpis vpliva