Odlok o koncesiji za opravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Idrija

Predpisi, na katere predpis vpliva