Tarifni sistem za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Idrija

Predpisi, na katere predpis vpliva