Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Idrija

Predpisi, na katere predpis vpliva