Pravilnik o merilih za postavitev in obliko objektov za oglaševanje

Predpisi, na katere predpis vpliva