Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Idrija

Predpisi, na katere predpis vpliva