Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo v Občini Idrija

Predpisi, na katere predpis vpliva