Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Idrija

Predpisi, na katere predpis vpliva