Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov društev na področju turizma v Občini Idrija

Predpisi, na katere predpis vpliva