PODALJŠANJE ČASA TRAJANJA JAVNE RAZGRNITVE PREDLOGA EVIDENCE NEPOZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ

17. 11. 2020 Mateja P. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 281