Poslovnik Nadzornega odbora Občine Idrija

Predpisi, na katere predpis vpliva