Poslovnik Nadzornega odbora občine Idrija

Predpisi, na katere predpis vpliva