Spremembe in dopolnitve statuta Občine Idrija

Predpisi, na katere predpis vpliva