Začasni statutarni sklep

Predpisi, na katere predpis vpliva