Statut Občine Idrija

Predpisi, na katere predpis vpliva