Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija

Predpisi, na katere predpis vpliva