Odlok o ustanovitvi javnega zavoda – Center za idrijsko dediščino

Predpisi, na katere predpis vpliva