Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za idrijsko dediščino«

Predpisi, na katere predpis vpliva