Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Zavod za turizem Idrija

Predpisi, na katere predpis vpliva